top of page

Kompetanse

Psykolog Bech skrev hovedoppgave om dissosiasjon i et utviklingsforløp, Bech har spesiell interesse, erfaring og spesialkompetanse på traumefeltet, gjennom behandling av ulike pasienter med denne ulike traumetilstander, samt gjennom utdanningen Tryggere Traume Terapeuter. Psykolog Bech er under spesialisering innen kroppsorientert psykoterapi ved Institutt for Karakteranalyse og ønsker pasienter som ønsker langtids psykoterapi, disse kan tilbys et redusert antall refusjonsplasser, til redusert timepris.

Tanya har arbeidet som innleid sakkyndig utreder for barnevernet og kan påta seg liknende oppdrag.Fra tidligere av har Tanya lang erfaring fra konsulentbransjen innen PR- og media bransjen og kreative yrker, og kjenner til utfordringer ifht. mestring, stress, mening  og livskvalitet, eller den såkalte tidsklemma! Tanya har stor interesse for å jobbe med kvinner som strever etter å finne mening og balanse i hverdagen og kan tilby støttesamtaler eller rådgiving for denne gruppen klienter.

 

NB!

Tanya er under spesialisering innen kroppsfokusert psykoterapi ved Institutt for Karakteranalyse og kan tilby et begrenset antall refusjonsplasser i forbindelse med denne spesialiseringen.

Tanker om livet

”Meningen med livet er et

liv med mening”.

Robert Byrne

90 98 60 37

bottom of page