top of page

Taushetsplikt

All informasjon forvaltes fortrolig og konfidensielt. Som psykolog har jeg avlagt taushetsløfte, jfr. etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Taushetsplikten innebærer at informasjon, som gis psykologen, ikke kan videreformidles til andre, uten at klienten selv opphever taushetsløftet.

 

NB

Det eksisterer to lovpålagte unntak: 

  1. der det foreligger fare for liv og helse, og 

  2. der det vurderes at barn utsettes for overgrep eller omsorgssvikt.

Tanker om livet

”Meningen med livet er å være levende”.

Rita Westvik

90 98 60 37

bottom of page