top of page

ego ergo sum (Altså er jeg)

Voksen, livs-erfaren psykolog, med hyggelig kontor på Holmen-senteret i Asker, enkel/gratis parkering.

Ego Ergo Sum tilbyr samtaleterapi og arbeider mest med voksne, par, familier og eldre/seniorer.

Ego Ergo Sum kan hjelpe deg med:

 • Depresjon, nedstemthet

 • Utredning av psykiske lidelser

 • Sorg, tap, brudd, ensomhet

 • Angst, fobi, nevrotiske lidelser

 • Panikkangst

 • Eksistensielle utfordringer

 • Alders-relaterte endringer

 • Seksualitet

 • Polyamori

 • Affektiv/stemnings-lidelse (bipolar lidelse)

 • OCD, tvangslidelse

 • Personlighets-forstyrrelser

 • Psykopati, narsissisme, Machiavellisme

 • Relasjon-og tilknytnings problematikk

 • Traumer, PTSD

 • Dissosiasjon, DID

 • Rus og avhengighetsproblematikk

 • Søvnforstyrrelser

 • Spise-forstyrrelser

 • Stressmestring 

 • Pust- og avspenningsteknikker

 • Coaching

 • Støttesamtaler

 • Veiledning, rådgiving og undervisning

PSYKOLOG TANYA BECH

Psykolog Tanya Bech arbeider ut ifra en dynamisk teoretisk 

forståelse, og med intervensjoner fra andre psykologiske retninger som kognitiv, karakteranalytisk og eksistensiell og traume teori.

Tanker om livet

”Meningen med livet er å finne sin gave. Hensikten med livet er å gi den bort”.

David Viscott

_MG_2000
_MG_2112
IMG_0857-4
IMG_0852-3
IMG_0881-3
IMG_1086
IMG_1421
Østernvann
IMG_0603-3
_MG_0934
IMG_1086
_MG_0657
_MG_1824
_MG_1826-2
_MG_1870
_MG_1822
Terapi

Terapi

Å gå i terapi kan være utfordrende, fordi det betyr å åpne seg opp for en fremmed person, våge å sette ord på tanker, følelser og opplevelser som kan være skremmende, vanskelig og smertefullt. Målet med å gå i terapi er å leve bedre, øke innsikt i egen fungering og være bedre i stand til å ta vare på seg selv.

Psykolog Bech arbeider sammen med deg, i ditt tempo, med dine grenser. 

Det anbefales å gå i samtaler ukentlig, en til to timer.

Utredning

Noen klienter kan ha spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser, f.eks. om de er deprimerte eller har ADHD, og ønsker å utredes for dette. En utredning omfatter som oftest både samtaler og bruk av strukturerte kartleggingsverktøy (som oftest spørreskjema). Noen ganger er det nyttig med tilleggsinformasjon fra familie eller venner (komparentopplysninger).

Psykolog Bech har interesse for og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, som f.eks: angst, depresjon, traumer, affektive lidelser, dissosiative lidelser, utviklingsforstyrrelser, rus og avhengighetsproblematikk, ADHD, autismespekterlidelser, psykoselidelser, demens og personlighetsproblematikk.

Eldre/seniorer

De over 65 år defineres som ”eldre” innen helsetjenesten. 

Min erfaring er at alt for få seniorer søker hjelp for psykiske plager og lider i stillhet. Mange er for beskjedne til å be om hjelp, oppfatter ikke samtaler med psykolog som nyttig eller opplever at det ikke er noe som kan hjelpe dem. Jeg oppfordrer flere seniorer til å prate med andre om hvordan de har det, om det som er vondt, det trenger ikke å være en psykolog. En fordel med å gå til psykolog er at du setter av fast tid til deg selv, og går til et trygt sted der bare du og ditt er i fokus. I min privatpraksis har jeg møtt mange seniorer som har uttrykt stor nytte og glede over å gå i samtaleterapi. Ofte er bare det å bli sett og hørt viktig for bedring.

Stadig flere studier viser at det er høy forekomst av depresjon blant seniorene, mange mennesker er ofte ikke selv klar over at de lider av depresjon, og at de kan oppnå bedret livskvalitet med samtaleterapi, med eller uten medikamenter.

Jeg er spesielt opptatt av seniorers psykiske helse og livskvalitet, og går på spesialisering i Eldre psykologi (tidligere kalt geronto). Noen spesielt viktige problemstillinger knyttet til alder kan være sykdom, tap, sorg, ensomhet og eksistensielle spørsmål. For mange kan det være godt å se tilbake på eget liv, og få et nytt blikk på og forståelse for eget liv og hvorfor og hvordan det ble som det ble.

Klienter i denne livsfasen ønskes spesielt velkommen. Hvordan du har det er viktig og innvirker på din generelle helsetilstand.

Utredning
Eldre/seniorer

90 98 60 37

bottom of page