top of page

Forsikringsavtaler

Dersom du har privat helseforsikring dekkes vanligvis 10 konsultasjoner hos psykolog.

Mange arbeidsplasser har forsikringsavtaler som dekker et visst antall timer hos psykolog.

Tanker om livet

”Det er relasjoner som er grunnen

til at vi er her. Det er det som gir

livene våre mål og mening. Det er

det livene våre handler om".

Brene Brown

90 98 60 37

bottom of page